Sierpień integracji 2009 Powiat zgierski – Łódzkie

Tytuł projektu: Sierpień integracji 2009

Miejsce:

Łódzkie

Powiat zgierski

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-10-122/09-00

 

Suma dofinansowania: 50000

Dofinansowanie UE: 42500

 

Nazwa beneficjenta: Fundacja Ekologiczna „Miasto – Ogród Sokolniki”

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: fundacja

 

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2009

 

przycisk windows nie działa, zezwolenie na pobyt stały, arkusz próbny egzamin ósmoklasisty 2021, wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej, mazowieckie cudzoziemcy, pojazd użytkowy, dotacje dla gmin, sudap

yyyyy

 

Shopping cart

close