Rozwijanie pasji integruje bielskich kadetów Powiat żywiecki – Śląskie

Tytuł projektu: Rozwijanie pasji integruje bielskich kadetów

Miejsce:

Śląskie

Powiat żywiecki

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-24-077/10-00

 

Suma dofinansowania: 12500

Dofinansowanie UE: 10625

 

Nazwa beneficjenta: Studium Przedsiębiorczości „Mago” Krystyna Brzezicka

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

 

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

 

zapobieganie wszawicy, partner pik, wytężać, węzeł autostradowy, deklaracja o nabyciu spadku, ulga na drugie dziecko 2022, polecenie służbowe kodeks pracy, urząd dowody osobiste, dyplom lekarza, 2022 minimalna stawka godzinowa, muller technik koszalin, krajowa informacja skarbowa infolinia, projekty miękkie, polska bialorus granica, dotacje dla pszczelarzy 2019, zagubione prawo jazdy, szpital w toruniu nagranie, polska pandemia

yyyyy

 

Shopping cart

close