Rozkwitnąć na nowo Powiat krasnostawski – Lubelskie

Tytuł projektu: Rozkwitnąć na nowo

Miejsce:

Lubelskie

Powiat krasnostawski

Siennica Różana

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-06-338/09-00

 

Suma dofinansowania: 48840

Dofinansowanie UE: 41514

 

Nazwa beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Siennicy Różanej

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

 

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010

 

metal technika, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi, mitef poland, koronawirus 2 maja, wypowiedzenia za porozumieniem stron, karta pobytu nowy wzór

yyyyy

 

Shopping cart

close