Rola lidera w aktywnej integracji Powiat poznański – Wielkopolskie

Tytuł projektu: Rola lidera w aktywnej integracji

Miejsce:

Wielkopolskie

Powiat poznański

Kostrzyn

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-30-072/08-01

 

Suma dofinansowania: 36210

Dofinansowanie UE: 30778,5

 

Nazwa beneficjenta: Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii „Madra” Marija Kulikova

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

 

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2009

 

v laboratories, londyn kwarantanna, operator usług kluczowych, najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, kto jest najgłupszy na świecie, ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, gmina żarnowiec, gim bolszewo, kalicinscy com

yyyyy

 

Shopping cart

close