Rodzina wolna od uzależnień filarem integracji społecznej na terenie Gminy Brójce Powiat łódzki wschodni – Łódzkie

Tytuł projektu: Rodzina wolna od uzależnień filarem integracji społecznej na terenie Gminy Brójce

Miejsce:

Łódzkie

Powiat łódzki wschodni

Brójce

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-10-390/09-00

 

Suma dofinansowania: 49740

Dofinansowanie UE: 42279

 

Nazwa beneficjenta: Centrum Edukacji, Diagnozy i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej „PROGRES”

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

 

Data rozpoczęcia realizacji: 3/22/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

 

portal gov, ból karku ćwiczenia, willa złota, paszport wyrobienie, dynosoft katowice, kwarantanna w chorwacji

yyyyy

 

Shopping cart

close