Rękodzieło w Koźminie Powiat starogardzki – Pomorskie

Tytuł projektu: Rękodzieło w Koźminie

Miejsce:

Pomorskie

Powiat starogardzki

Skarszewy

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-22-105/09-01

 

Suma dofinansowania: 49775

Dofinansowanie UE: 42308,75

 

Nazwa beneficjenta: Kółko Rolnicze- Koło Gospodyń Wiejskich w Koźminie

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: organizacja społeczna oddzielnie nie wymieniona

 

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/30/2010

 

umowa zlecenie liczy się do lat pracy, anod, choroba krojcwelda jakoba, aktywnosc, ug głogów

yyyyy

 

Shopping cart

close