Reintegracja społeczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim – asysta rodzinna Powiat warszawski zachodni – Mazowieckie

Tytuł projektu: Reintegracja społeczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim – asysta rodzinna

Miejsce:

Mazowieckie

Powiat warszawski zachodni

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-14-249/11-00

 

Suma dofinansowania: 50000

Dofinansowanie UE: 42500

 

Nazwa beneficjenta: Powiat Warszawski Zachodni/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

 

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

 

co to jest fundusz odbudowy, umowa zlecenie okres wypowiedzenia, znalezc czy znalesc, elwat wrocław, gmina leśna podlaska, logo weterynarz, szpital medeor łódź, orange gliwice, tarcza grudzień 2021, urlop czas zacząć, szkoła małego inżyniera, animatorzy dla dzieci

yyyyy

 

Shopping cart

close