Regionalny Festyn Sadowniczy – Święto Jabłka i Sadów Powiat łęczycki – Łódzkie

Tytuł projektu: Regionalny Festyn Sadowniczy – Święto Jabłka i Sadów

Miejsce:

Łódzkie

Powiat łęczycki

Świnice Warckie

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-10-045/08-00

 

Suma dofinansowania: 30870

Dofinansowanie UE: 26239,5

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 9/30/2008

 

napięcie skuteczne, kwarantanna po powrocie z hiszpani, sredniemiasta.gov.pl, wojewódzki szpital specjalistyczny biała podlaska

yyyyy

 

Shopping cart

close