Razem Łatwiej – Podlaskie

Tytuł projektu: Razem Łatwiej

Miejsce:

Podlaskie

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-20-078/09-00

 

Suma dofinansowania: 50000

Dofinansowanie UE: 42500

 

Nazwa beneficjenta: Diecezjalne Radio Nadzieja

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: Kościół Katolicki

 

Data rozpoczęcia realizacji: 8/20/2009

Data zakończenia realizacji: 10/18/2009

 

grant jankowice, morze może, alkohol w wydychanym powietrzu a we krwi, ublizanie, brak sil covid, ust 204, art 25 kp, dk16, zabrzeg mapa, korporacji, rozwiązanie umowy za porozumieniem stron a okres wypowiedzenia, tranzyt czechy, ramie budowa

yyyyy

 

Shopping cart

close