„Razem do sukcesu” – Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Powiat opolski – Opolskie

Tytuł projektu: „Razem do sukcesu” – Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Miejsce:

Opolskie

Powiat opolski

Popielów

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-16-046/10-02

 

Suma dofinansowania: 41758,44

Dofinansowanie UE: 35494,67

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Popielów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

 

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011

 

podaj mi, rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika wzór, proszę o kontakt, mapa małopolski szczegółowa, loteria szcepionkowa

yyyyy

 

Shopping cart

close