Razem dla rozwoju – integracja społeczna Pietrzwałdu Powiat ostródzki – Warmińsko-mazurskie

Tytuł projektu: Razem dla rozwoju – integracja społeczna Pietrzwałdu

Miejsce:

Warmińsko-mazurskie

Powiat ostródzki

Ostróda

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-28-524/09-00

 

Suma dofinansowania: 43410

Dofinansowanie UE: 36898,5

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostróda/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

 

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010

 

abmeldebescheinigung wzór, cześć i chwała, duplikat świadectwa ukończenia szkoły średniej wzór, obwodnica myśliny

yyyyy

 

Shopping cart

close