Puńcówka dzieli – my Puńców łączymy Powiat cieszyński – Śląskie

Tytuł projektu: Puńcówka dzieli – my Puńców łączymy

Miejsce:

Śląskie

Powiat cieszyński

Goleszów

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-24-199/10-00

 

Suma dofinansowania: 49990

Dofinansowanie UE: 42491,5

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

 

jobs steve, sanepid oborniki, co po studiach, spawanie 111, stacje paliw mapa, czy do meksyku potrzebna jest wiza, władza wdrażająca, maria kowalczyk

yyyyy

 

Shopping cart

close