Przygotowanie do społeczności lokalnej Powiatu Puckiego do współpracy na rzecz rozwoju w ramach trójsektorowego partnerstwa Powiat pucki – Pomorskie

Tytuł projektu: Przygotowanie do społeczności lokalnej Powiatu Puckiego do współpracy na rzecz rozwoju w ramach trójsektorowego partnerstwa

Miejsce:

Pomorskie

Powiat pucki

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-22-117/09-02

 

Suma dofinansowania: 48840

Dofinansowanie UE: 41514

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Jastarnia

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

 

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 11/20/2010

 

steres, obowiązki sekretarki, akademia menadżera, aftermatch

yyyyy

 

Shopping cart

close