Przez kulturę do wiedzy Powiat żywiecki – Śląskie

Tytuł projektu: Przez kulturę do wiedzy

Miejsce:

Śląskie

Powiat żywiecki

Łodygowice

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-24-147/08-01

 

Suma dofinansowania: 43387

Dofinansowanie UE: 36878,95

 

Nazwa beneficjenta: Pozaszkolny Ośrodek Kształcenia Zawodowego „SYSTEM” s.c. Andrzej Wyszomirski,Tymoteusz Wyszomirski

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

 

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010

 

radom liczba mieszkańców 2020, wyższa szkoła oficerska wojsk lądowych wrocław, warszawa zoo mapa, organizacja stanowiska pracy biurowej zgodnie z zasadami bhp i ppoż, wodociągi tarnobrzeg, ćwiczenia na plecy w domu, pętla żuławska mapa, tabu polska, francja tranzyt, safran transmission systems poland, odrarium

yyyyy

 

Shopping cart

close