Przedsiębiorczość na szlaku Jana III Sobieskiego Powiat świdnicki – Lubelskie

Tytuł projektu: Przedsiębiorczość na szlaku Jana III Sobieskiego

Miejsce:

Lubelskie

Powiat świdnicki

Piaski

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-06-299/10-00

 

Suma dofinansowania: 50000

Dofinansowanie UE: 42500

 

Nazwa beneficjenta: Ekologiczny Klub UNESCO Pracownia na Rzecz Bioróżnorodności

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011

 

opad sniegu podczas wiatru, youartme toruń, informermed, pałac żmigród, pozyczka studencka, urlop wypoczynkowy na żądanie

yyyyy

 

Shopping cart

close