Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych nieaktywnych zawodowo zamieszkujących tereny wiejskie gminy Goworowo Powiat ostrołęcki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych nieaktywnych zawodowo zamieszkujących tereny wiejskie gminy Goworowo

Miejsce:

Mazowieckie

Powiat ostrołęcki

Goworowo

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-14-558/10-01

 

Suma dofinansowania: 50000

Dofinansowanie UE: 42500

 

Nazwa beneficjenta: GMINA GOWOROWO/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

 

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011

 

piotr wilczyński, centrum solidarności gdańsk, lwit szczytno, gov włochy, e.przedszkole, znak odcinkowy pomiar prędkości, tkaniny impregnowane, skrócony akt małżeństwa, współczesne czarownictwo, droga 801

yyyyy

 

Shopping cart

close