Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży z pięciu gmin kurpiowskich poprzez edukację z zakresu ratownictwa wodnego opartej na poszanowaniu zdrowia, życia i otaczającego świata. Powiat ostrołęcki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży z pięciu gmin kurpiowskich poprzez edukację z zakresu ratownictwa wodnego opartej na poszanowaniu zdrowia, życia i otaczającego świata.

Miejsce:

Mazowieckie

Powiat ostrołęcki

Olszewo-Borki

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-14-335/10-01

 

Suma dofinansowania: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

 

Nazwa beneficjenta: Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ostrolęce

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011

 

urzad pracy suwałki oferty pracy, zastanów się jaką wartość ma dla ciebie życie w jakich sytuacjach najbardziej się je docenia, najniższa krajowa godzina, poland covid restrictions today, podpis elektroniczny gov pl, opieka na dziecko ile płatna, pkp chalupy

yyyyy

 

Shopping cart

close