Promyk Dnia w Sokołowie Podlaskim – program działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży I Powiat sokołowski – Mazowieckie

Tytuł projektu: Promyk Dnia w Sokołowie Podlaskim – program działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży I

Miejsce:

Mazowieckie

Powiat sokołowski

Sokołów Podlaski – miasto

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-14-132/08-01

 

Suma dofinansowania: 50000

Dofinansowanie UE: 42500

 

Nazwa beneficjenta: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010

 

jak sprawdzić karalność osoby, druk dodatek osłonowy, best pest jaworzno, wimed lipno

yyyyy

 

Shopping cart

close