Program edukacyjno-rozwojowy dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Sawin. Powiat chełmski – Lubelskie

Tytuł projektu: Program edukacyjno-rozwojowy dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Sawin.

Miejsce:

Lubelskie

Powiat chełmski

Sawin

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-06-091/10-00

 

Suma dofinansowania: 45162

Dofinansowanie UE: 38387,7

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Integracji Rodzin „ PRZYSTAŃ”

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 2/29/2012

 

angiograf, upal, konflikt z białorusią, deklaracja o emisyjności budynków

yyyyy

 

Shopping cart

close