Poznajmy siebie i swoje otoczenie Powiat pabianicki – Łódzkie

Tytuł projektu: Poznajmy siebie i swoje otoczenie

Miejsce:

Łódzkie

Powiat pabianicki

Konstantynów Łódzki

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-10-388/09-00

 

Suma dofinansowania: 50000

Dofinansowanie UE: 42500

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Konstantynów Łódzki

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

 

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

 

dotację na budowę domu 2020, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, statki hel, mordy mapa, l4 na dziecko — ile płatne 2021, opti job

yyyyy

 

Shopping cart

close