„Poznajmy się lepiej” – wsparcie potencjału Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” Powiat włoszczowski – Świętokrzyskie

Tytuł projektu: „Poznajmy się lepiej” – wsparcie potencjału Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski”

Miejsce:

Świętokrzyskie

Powiat włoszczowski

Włoszczowa

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-26-016/08-00

 

Suma dofinansowania: 9919,2

Dofinansowanie UE: 8431,32

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Radków

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009

 

test belbina pytania, grecki rynek, men edu, przebieg choroby koronawirus, opinia o stażyście

yyyyy

 

Shopping cart

close