POZNAJĘ PRZYJACIÓŁ IIB – aktywizacja i integracja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną w Gminie Gierałtowice Powiat gliwicki – Śląskie

Tytuł projektu: POZNAJĘ PRZYJACIÓŁ IIB – aktywizacja i integracja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną w Gminie Gierałtowice

Miejsce:

Śląskie

Powiat gliwicki

Gierałtowice

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-24-161/10-00

 

Suma dofinansowania: 49330

Dofinansowanie UE: 41930,5

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 1/3/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

 

miejski zespół szkół w strzyżowie, jak zmienić obywatelstwo, punkty karne ile można mieć, ile wynosi stawka godzinowa na umowę zlecenie, obowiązkowe, spawanie 111, wjazd do francji covid, pożar definicja, przedszkole bogoria, operacje wojskowe nato po 2000 roku, choroby psychiczne statystyki 2020, wniosek o niekaralnosci, szczepienia dzieci 12-18 trzecia dawka

yyyyy

 

Shopping cart

close