Poznaj Polskę – poznaj siebie – Warmińsko-mazurskie

Tytuł projektu: Poznaj Polskę – poznaj siebie

Miejsce:

Warmińsko-mazurskie

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-28-594/09-00

 

Suma dofinansowania: 39922

Dofinansowanie UE: 33933,7

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Edukacyjne Wyrównywania Szans Młodzieży w Pasłęku

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010

 

zarazenia koronawirus, urlop szkoleniowy, sanepid jasło, lockdown do konca stycznia, na co można iść po humanie, kromszewice, muzeum bojków, agent ubezpieczeniowy jak zostać

yyyyy

 

Shopping cart

close