POWRÓT DO KORZENI – sposobem na integrację i aktywizację Powiat bielski – Śląskie

Tytuł projektu: POWRÓT DO KORZENI – sposobem na integrację i aktywizację

Miejsce:

Śląskie

Powiat bielski

Szczyrk

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-24-022/09-00

 

Suma dofinansowania: 49990

Dofinansowanie UE: 42491,5

 

Nazwa beneficjenta: Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

 

Data rozpoczęcia realizacji: 11/2/2009

Data zakończenia realizacji: 4/30/2010

 

skierowanie na badanie wysokościowe, prawo jazdy zgubione, kodeks prawo pracy, osłabienie covid, anonymous o polsce, zyczenia wielkanicne

yyyyy

 

Shopping cart

close