Potrzebni na dziś, potrzebni od zaraz Powiat płoński – Mazowieckie

Tytuł projektu: Potrzebni na dziś, potrzebni od zaraz

Miejsce:

Mazowieckie

Powiat płoński

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-14-360/10-00

 

Suma dofinansowania: 49876

Dofinansowanie UE: 42394,6

 

Nazwa beneficjenta: Academia Europaea Sarbieviana

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011

 

zaswiadczenie o zdolnosci do pracy, ile zarabia fryzjerka, gov pl hiszpania, komunikat giif, interaktywna mapa tatr, ile czasu na wydanie świadectwa pracy, polska lockdown marzec 2021, poziom gotowości technologicznej, dotacje na działalność pozarolniczą

yyyyy

 

Shopping cart

close