Portal społeczności lokalnych narzędziem integracji i pomocy środowiskowej Powiat piaseczyński – Mazowieckie

Tytuł projektu: Portal społeczności lokalnych narzędziem integracji i pomocy środowiskowej

Miejsce:

Mazowieckie

Powiat piaseczyński

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-14-220/09-00

 

Suma dofinansowania: 49995

Dofinansowanie UE: 42495,75

 

Nazwa beneficjenta: KLS Partners Dariusz Kańtoch

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

 

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2010

 

ekoschematy, numery alarmowe, stare zawody, obowiązki bezrobotnego, rehabilitacja zawodowa, stroj do biura, koronawirus na dzień dzisiejszy, ekokarpaty, deszcz po spryskaniu randapem, prawo jazdy kat c wymagania, profil zaufany wniosek osłonowy

yyyyy

 

Shopping cart

close