Poprawa aktywności zawodowej i społecznej młodzieży z Gminy Brzesko poprzez warsztaty i punkt porad zawodowych Powiat brzeski – Małopolskie

Tytuł projektu: Poprawa aktywności zawodowej i społecznej młodzieży z Gminy Brzesko poprzez warsztaty i punkt porad zawodowych

Miejsce:

Małopolskie

Powiat brzeski

Brzesko

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-12-202/08-01

 

Suma dofinansowania: 49961,35

Dofinansowanie UE: 42467,15

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Kinezjologiczne „Zawsze Aktywni”

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/5/2010

 

swfis pwr, na co udawać l4, gimnastyka dla seniorów w telewizji, przyslowie po angielsku, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych 2019, ministerstwo nauki i szkolnictwa wyzszego, sm budowlani, jak się wyluzować, zs w osielsku, moja rodzina karty pracy rodzina

yyyyy

 

Shopping cart

close