Pomysł na sukces Powiat cieszyński – Śląskie

Tytuł projektu: Pomysł na sukces

Miejsce:

Śląskie

Powiat cieszyński

Goleszów

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-24-039/10-00

 

Suma dofinansowania: 49986,24

Dofinansowanie UE: 42488,3

 

Nazwa beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna Kozakowice

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

 

obostrzenia teneryfa, nie miłe, falszywe szczepionki, teatr rabcio, umowa zlecenie bez statusu studenta, krzysztof drzewiecki

yyyyy

 

Shopping cart

close