Pomalujmy świat Powiat świecki – Kujawsko-pomorskie

Tytuł projektu: Pomalujmy świat

Miejsce:

Kujawsko-pomorskie

Powiat świecki

Pruszcz

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-04-288/10-00

 

Suma dofinansowania: 39374

Dofinansowanie UE: 33467,9

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie MiŚ – My i Świat

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 4/11/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011

 

żamojda, objawy zakażenia covid, menedzer, urząd pracy chelm, parasol kolorowy

yyyyy

 

Shopping cart

close