Pokonaj konkurencję na rynku pracy Powiat mielecki – Podkarpackie

Tytuł projektu: Pokonaj konkurencję na rynku pracy

Miejsce:

Podkarpackie

Powiat mielecki

Mielec

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-18-105/11-00

 

Suma dofinansowania: 30514,28

Dofinansowanie UE: 25937,14

 

Nazwa beneficjenta: GD Consulting Grzegorz Durak

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

 

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

 

paszport polska, pomysł na prezent mikołajkowy, jak się przedstawić, tajlandia wjazd, estom

yyyyy

 

Shopping cart

close