Podnoszenie kompetencji zawodowych bezrobotnych mieszkańców gminy Karczew poprzez szkolenia w zakresie języka angielskiego oraz oprogramowanie Office Powiat otwocki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Podnoszenie kompetencji zawodowych bezrobotnych mieszkańców gminy Karczew poprzez szkolenia w zakresie języka angielskiego oraz oprogramowanie Office

Miejsce:

Mazowieckie

Powiat otwocki

Karczew

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-14-008/11-00

 

Suma dofinansowania: 47560

Dofinansowanie UE: 40426

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Karczew/Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

 

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 2/28/2013

 

budżet zadaniowy, zgłoś zakup pojazdu, rcb badz gotowy, wzór porozumienie stron, mapa janowa lubelskiego, czy w wigilie sie pracuje

yyyyy

 

Shopping cart

close