Pierwszy krok – program aktywizacji społecznej i zawodowej kobiet mieszkanek gminy Lipce Reymontowskie Powiat skierniewicki – Łódzkie

Tytuł projektu: Pierwszy krok – program aktywizacji społecznej i zawodowej kobiet mieszkanek gminy Lipce Reymontowskie

Miejsce:

Łódzkie

Powiat skierniewicki

Lipce Reymontowskie

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-10-050/10-00

 

Suma dofinansowania: 32580

Dofinansowanie UE: 27693

 

Nazwa beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

 

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010

 

jak wrzucić podcast na spotify, kiedy ferie 2022 lubuskie, wielki przemyt papierosów, jak zmienic zawod, kolagenowe zapalenie jelit, jak zarejestrować urodzenie dziecka, stopy modelek, konferencja morawiecki 28.10, unix 75 wg etykieta, wniosek o wydanie świadectwa pracy z zus

yyyyy

 

Shopping cart

close