PIERWSZA POMOC Z PCK Powiat ciechanowski – Mazowieckie

Tytuł projektu: PIERWSZA POMOC Z PCK

Miejsce:

Mazowieckie

Powiat ciechanowski

Gołymin-Ośrodek

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-14-435/10-01

 

Suma dofinansowania: 50000

Dofinansowanie UE: 42500

 

Nazwa beneficjenta: POLSKI CZERWONY KRZYŻ ZARZĄD REJONOWY W CIECHANOWIE

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: organizacja społeczna oddzielnie nie wymieniona

 

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

 

wniosek o urlop okolicznościowy w związku ze śmiercią bliskiej osoby, koronawirus 15 maja, italia koronawirus, podpis na dowodzie, pracownicza książeczka zdrowia, umowa zlecenie 2022 dla studenta, technikum 7 warszawa, warunki wjazdu do chorwacji 2021, plus48, urząd mazowiecki cudzoziemcy, piotrków trybunalski stare miasto, rozrzutnik obornika świętokrzyskie, wojewódzki zakład opieki zdrowotnej nad matką, dzieckiem i młodzieżą, internetowe możliwości

yyyyy

 

Shopping cart

close