„PIASKIarki IV – szkolenia dla mieszkańców Gminy Piaski” Powiat świdnicki – Lubelskie

Tytuł projektu: „PIASKIarki IV – szkolenia dla mieszkańców Gminy Piaski”

Miejsce:

Lubelskie

Powiat świdnicki

Piaski

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-06-163/11-00

 

Suma dofinansowania: 45390

Dofinansowanie UE: 38581,5

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Piaski/Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

 

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

 

znaczenie skrótów, generator danych, wojska polskiego swieto, co znaczą cyfry w peselu, czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie, powiat tarnobrzeski, co się je na lunch, co robią energetyki z organizmem, codzienne rozwolnienie, montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, mz koronawirus dziś, mlody rolnik dotacja, 7w logistyka, konferencja prasowa obostrzenia, skutki koronawirusa

yyyyy

 

Shopping cart

close