PI KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA – Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających – Mazowieckie

Tytuł projektu: PI KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA – Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających

Miejsce:

Mazowieckie

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-14-340/11-02

 

Suma dofinansowania: 9391458

Dofinansowanie UE: 7982739,3

 

Nazwa beneficjenta: Samorząd Wojewdztwa Mazowieckiego/ Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

 

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

 

ul drzewieckiego toruń, katowice powiatowy urząd pracy, strefy czerwone koronawirus, medigen warszawa, meble kowalski

yyyyy

 

Shopping cart

close