Partnerstwo publiczno-społeczne sposobem na aktywizowanie NGOS z powiatu kolneńskiego Powiat kolneński – Podlaskie

Tytuł projektu: Partnerstwo publiczno-społeczne sposobem na aktywizowanie NGOS z powiatu kolneńskiego

Miejsce:

Podlaskie

Powiat kolneński

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-20-067/09-00

 

Suma dofinansowania: 49984

Dofinansowanie UE: 42486,4

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 8/3/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009

 

chlebicki, zespół szkół ponadgimnazjalnych w brzezinach, czy można podróżować do usa, alltax, vikersonn, granty ppgr, mikroprzedsiębiorstwa, kiedy upały, olimp laps, ile dni zwolnienia w roku, oświadczenia majątkowe prokuratorów poznań, brak energii w ciągu dnia

yyyyy

 

Shopping cart

close