Partnerstwo lokalne „Gościniec Zielonka” Powiat wołomiński – Mazowieckie

Tytuł projektu: Partnerstwo lokalne „Gościniec Zielonka”

Miejsce:

Mazowieckie

Powiat wołomiński

Zielonka

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-14-135/09-00

 

Suma dofinansowania: 49880

Dofinansowanie UE: 42398

 

Nazwa beneficjenta: Zielonkowskie Forum Samorządowe

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 1/31/2011

 

dom jana pawła ii, maj dni robocze, władza wdrażająca, kanada otwarcie granic, przekierowanie listu poleconego, argentyna koronawirus, w którym roku polska wstąpiła do unii europejskiej, o niekaralności zaświadczenie, umowa zlecenie ze studentem, gdzie złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

yyyyy

 

Shopping cart

close