Od Lokalnej Pracowni Aktywności do integracji społeczności Powiat makowski – Mazowieckie

Tytuł projektu: Od Lokalnej Pracowni Aktywności do integracji społeczności

Miejsce:

Mazowieckie

Powiat makowski

Krasnosielc

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-14-068/09-00

 

Suma dofinansowania: 49675

Dofinansowanie UE: 42223,75

 

Nazwa beneficjenta: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010

 

co oznacza skrót pesel, zmiana miejsca pracy, paszport covidowy kod qr, koronawirus słowacja, czy studia wliczają się do emerytury 2020

yyyyy

 

Shopping cart

close