Od aktywności do sukcesu – projekt adresowany do mieszkańców Gminy Borzechów Powiat lubelski – Lubelskie

Tytuł projektu: Od aktywności do sukcesu – projekt adresowany do mieszkańców Gminy Borzechów

Miejsce:

Lubelskie

Powiat lubelski

Borzechów

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-06-018/10-00

 

Suma dofinansowania: 48176

Dofinansowanie UE: 40949,6

 

Nazwa beneficjenta: Fundacja „LIDERZY SUKCESU”

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: fundacja

 

Data rozpoczęcia realizacji: 5/2/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011

 

rynek w kłobucku, blue card, umowa zlecenie – składki zus 2021, finomar, bory rucholskie

yyyyy

 

Shopping cart

close