Nowy zawód drogą do integracji mieszkańców gminy Odolanów Powiat ostrowski – Wielkopolskie

Tytuł projektu: Nowy zawód drogą do integracji mieszkańców gminy Odolanów

Miejsce:

Wielkopolskie

Powiat ostrowski

Odolanów

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-30-014/09-03

 

Suma dofinansowania: 49990

Dofinansowanie UE: 42491,5

 

Nazwa beneficjenta: Wielkopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

 

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

 

ekspansja zagraniczna, wykup użytkowania wieczystego, żarty śmieszne krótkie, 300 zl na start, instrukcja mycia rąk pdf do wydruku, renta 2022 netto

yyyyy

 

Shopping cart

close