Nowy Horyzont – program aktywności lokalnej w Gminie Piaski Powiat świdnicki – Lubelskie

Tytuł projektu: Nowy Horyzont – program aktywności lokalnej w Gminie Piaski

Miejsce:

Lubelskie

Powiat świdnicki

Piaski

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-06-298/09-00

 

Suma dofinansowania: 50000

Dofinansowanie UE: 42500

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Piaski/Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

 

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010

 

koronawirus nauczyciele, jak żyć z osoba z depresją, kartka na pożegnanie z pracy, www.gitd

yyyyy

 

Shopping cart

close