Nowoczesny Fryzjer–kompleksowy program podniesienia kwalifikacji kadr mikro i małych przedsiębiorstw w sektorze usług fryzjerskich w woj. małopolskim – Małopolskie

Tytuł projektu: Nowoczesny Fryzjer–kompleksowy program podniesienia kwalifikacji kadr mikro i małych przedsiębiorstw w sektorze usług fryzjerskich w woj. małopolskim

Miejsce:

Małopolskie

 

Numer umowy: POKL.08.01.01-12-328/09-01

 

Suma dofinansowania: 1184796,8

Dofinansowanie UE: 1007077,28

 

Nazwa beneficjenta: FUH RENA II s.c. R.S. Magielski

Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i innowacji

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

 

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

 

stypendium szkolne 2018/2019 kryterium dochodowe, jak zwolnić się z pracy, informacja o czynnikach rakotwórczych 2021, centrum psychiatrii dzieci i młodzieży

yyyyy

 

Shopping cart

close