Nowoczesne zarządzanie i wykonywanie zadań służby BHP szansą na wzrost efektywności, bezpieczeństwa i konkurencyjności podkarpackich firm – 2 edycja. – Podkarpackie

Tytuł projektu: Nowoczesne zarządzanie i wykonywanie zadań służby BHP szansą na wzrost efektywności, bezpieczeństwa i konkurencyjności podkarpackich firm – 2 edycja.

Miejsce:

Podkarpackie

 

Numer umowy: POKL.08.01.01-18-409/09-04

 

Suma dofinansowania: 372234,09

Dofinansowanie UE: 316398,98

 

Nazwa beneficjenta: Zakład Szkoleniowo – Usługowy „BEHAPEK” s.c. Antonii Niemiec, Krzysztof Babka

Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i innowacji

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

 

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

 

cytaty o wytrwałości, lumag sp. z o.o., club 2030, grupa eltron, sherpa 100 ec, alicja wójcik, minister woś, wzor wypowiedzenia umowy o pracę, gap year

yyyyy

 

Shopping cart

close