Nowoczesne kwalifikacje dla pracowników spółdzielni i mieszkańców Olsztynka Powiat olsztyński – Warmińsko-mazurskie

Tytuł projektu: Nowoczesne kwalifikacje dla pracowników spółdzielni i mieszkańców Olsztynka

Miejsce:

Warmińsko-mazurskie

Powiat olsztyński

Olsztynek

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-28-187/08-01

 

Suma dofinansowania: 48630,46

Dofinansowanie UE: 41335,89

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 11/3/2008

Data zakończenia realizacji: 5/29/2009

 

kołbiel obwodnica, mzk łowicz, klimatyczne miejsca nad morzem, certyfikaty angielskiego, dopłaty 2018 stawki, gov.pl.szczepimy się, solidne meble

yyyyy

 

Shopping cart

close