Nowoczesne e-kompetencje dla mieszkańców Płozów i Wawroch Powiat szczycieński – Warmińsko-mazurskie

Tytuł projektu: Nowoczesne e-kompetencje dla mieszkańców Płozów i Wawroch

Miejsce:

Warmińsko-mazurskie

Powiat szczycieński

Szczytno

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-28-188/08-01

 

Suma dofinansowania: 49983,46

Dofinansowanie UE: 42485,94

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 11/28/2008

Data zakończenia realizacji: 6/28/2009

 

henryk 3, kielce ul sienkiewicza, towarowa 15, komers international, multitasking, dodatek za wysługę lat jak obliczyć, jak oczyścić płuca w 72 godziny, wyjazd do japonii, space3ac, 12 lutego koronawirus, ccy gdańsk, inteligentne ubrania

yyyyy

 

Shopping cart

close