Nowinka w kolorach tęczy! Integracja społeczna mieszkańców poprzez nowy pomysł na naszą wieś Powiat augustowski – Podlaskie

Tytuł projektu: Nowinka w kolorach tęczy! Integracja społeczna mieszkańców poprzez nowy pomysł na naszą wieś

Miejsce:

Podlaskie

Powiat augustowski

Nowinka

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-20-234/11-00

 

Suma dofinansowania: 50000

Dofinansowanie UE: 42500

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społeczności Wiejskiej Wspólnota Puszczy

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2012

 

nowoczesne materiały w budownictwie, tester oprogramowania jak zaczac, sadex, ns konsulting sp z oo, tomasz bryk

yyyyy

 

Shopping cart

close