Nowe perspektywy – wsparcie kobiet sołectwa Jankowice Powiat pszczyński – Śląskie

Tytuł projektu: Nowe perspektywy – wsparcie kobiet sołectwa Jankowice

Miejsce:

Śląskie

Powiat pszczyński

Pszczyna

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-24-289/09-00

 

Suma dofinansowania: 49340

Dofinansowanie UE: 41939

 

Nazwa beneficjenta: Everest Consulting & Szkolenia Marcin Kotas

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

 

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010

 

ewaluacja jakości działalności naukowej, zgloszenie zgonu, wólka milanowska, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,, status ozdrowieńca ile trwa, rpo podlasie, ministerstwo finansów pit 11, dolna grupa, s8 radziejowice paszków kiedy, odwołanie kwarantanny, польська мова на українську, bhp w kuchni, wroclaw swidnica

yyyyy

 

Shopping cart

close