Niosąc pomoc innym pomagasz również sobie Powiat opoczyński – Łódzkie

Tytuł projektu: Niosąc pomoc innym pomagasz również sobie

Miejsce:

Łódzkie

Powiat opoczyński

Białaczów

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-10-234/08-00

 

Suma dofinansowania: 44000

Dofinansowanie UE: 37400

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Białaczów

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

 

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2009

 

kim zostać w przyszłości, czy na ukrainę potrzebna wiza, wytyczne projektowania dróg pdf, jak wyrobic dowod, zadania onz, mlody rolnik 2022, wzor wypowiedzenia

yyyyy

 

Shopping cart

close