Niepełnosprawni w społeczeństwie, pełnosprytni w integracji Powiat rybnicki – Śląskie

Tytuł projektu: Niepełnosprawni w społeczeństwie, pełnosprytni w integracji

Miejsce:

Śląskie

Powiat rybnicki

Czerwionka-Leszczyny

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-24-362/09-00

 

Suma dofinansowania: 48186,16

Dofinansowanie UE: 40958,24

 

Nazwa beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

 

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010

 

okres wypowiedzenia na umowie na czas nieokreślony, nie wiem co robic, kursy programowania, hygienika, mz 54 2022, melioracja rzeszów, gościniec pod czarnym wąsem, chrząstówka, co to jerba

yyyyy

 

Shopping cart

close