Nasza wieś naszą szansą Powiat ostródzki – Warmińsko-mazurskie

Tytuł projektu: Nasza wieś naszą szansą

Miejsce:

Warmińsko-mazurskie

Powiat ostródzki

Ostróda

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-28-016/10-00

 

Suma dofinansowania: 46360

Dofinansowanie UE: 39406

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostróda/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

 

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

 

szkola podstawowa w skorzewie, extrawertyk, pbh, unia polska, komu przysługuje renta rodzinna, amonit, szacunek do kobiet

yyyyy

 

Shopping cart

close